Definition of insofar as from the Oxford Advanced Learner's Dictionary

 

insofar as

 
BrE BrE//ˌɪnsəˈfɑːr əz//
 
; NAmE NAmE//ˌɪnsəˈfɑːr əz//
 
 
jump to other results
= in so/as far as
See the Oxford Advanced American Dictionary entry: insofar as